6. Jak vytvořit účinnou prezentaci

  1. Co pro nás znamená dobrá prezentace – diskuze
  2. Účinná prezentace podle Petra Máry
  3. Shrnutí nejdůležitějších myšlenek pro nás – diskuze
  4. Přemýšlení o tématu své prezentace – brainstorming
  5. Sběr a výběr myšlenek ke zvolenému tématu