6. Jak vytvořit účinnou prezentaci

 1. Co pro nás znamená dobrá prezentace – diskuze
 2. Účinná prezentace podle Petra Máry
 3. Shrnutí nejdůležitějších myšlenek pro nás – diskuze
 4. Přemýšlení o tématu své prezentace – brainstorming
 5. Sběr a výběr myšlenek ke zvolenému tématu

1. Úvodní setkání

 • Provozní řád učeben
 • Seznámení s předmětem
 • LMS k předmětu
 • Office 365 přihlášení a zapsání se do LMS
 • Pozvánka na kurzy a akce
 • Soutěž v kybernetické bezpečnosti